Hotline

088 865 3888
  • Đăng nhập
  • 𝓣𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓑𝓪́𝓸 : AE Tham Gia Group ZinkGame Để Tham Gia G/A Nhé https://www.facebook.com/groups/497109081715619 Khách Hàng Cần Hỗ Trợ Mua Acc Hay Nạp Game Liên Hệ Trực Tiếp AD Hoặc facebook Hồ Chí Quang

Để được hỗ trợ 24/7 vui lòng liên hệ :
Facebook shop hỗ trợ nạp game : https://www.facebook.com/Zinkgame99/inbox/   (ZinkGame )
Facebook cá nhân hỗ trợ nạp game : https://www.facebook.com/napgame.mobile.99999/   ( Hồ Chí Quang )
FB NV hỗ trợ mua bán tài khoản NV01 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100054771695271  ( Hồ Ngọc Đại )
FB NV hỗ trợ mua bán tài khoản NV02 : https://www.facebook.com/giabaomuabanaccgenshin   (  Nguyễn Gia Bảo )
FB NV hỗ trợ mua bán tài khoản NV03 : https://www.facebook.com/chem.gio.35912  ( Hồ Khánh Duy )
FB NV hỗ trợ mua bán tài khoản NV04 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069417711355   ( Phạm Lưu )

SĐT : 0888653888 ( Quang )
Zalo : 0888653888 ( Shop ZinKgame )
_____________________________________________________________________

Tài khoản thanh toán momo : 0888653888 ( Hồ Chí Quang )
Tài khoản thanh toán vietcombank : 0101001184650 ( Hồ Chí Quang )
Lưu Ý : Khách hàng vui lòng chỉ thanh toán quan 2 cổng thanh toán trên , tất cả cổng thanh toán khác không đúng tên và số tài khoản đều là giả mạo !

Hotline: 088 865 3888
SMS: 088 865 3888 Zalo: 088 865 3888